Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі CAD/CAE AutoCAD – Mechanical

2012;
: cc. 80 - 85
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглядаються питання щодо оптимізації геометричних засобів евклідового простору у методі скінченних елементів із залученням комп’ютерних засобів під час розрахунків деталей в середовищі CAD/CAE AutoCAD — Mechanical.

1. Павлище В.Т., Харченко Є.В., Барвінський А.Ф., Гаршнєв Ю.Г. Прикладна механіка: навч. посіб. / за ред. В. Т. Павлище — Львів: «Інтелект-Захід», 2004 — 368 с. 2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979. — 392 с. 3. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: навч. посіб. / за ред. З.А. Стоцька. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 468 с. 4. Савула Я.Г. Метод скінченних елементів. — Львів: НУ ім. Івана Франка, 1993. — 80 с. 5. www.cad-cae-cam.ru/docs/FEM/Rozin.pdf. 6. Хомченко А. Н. Комбінований алгебро-геометричний метод моделювання базису просторового серендипового скінченного елемента з 20 вузлами / А.Н. Хом- ченко, О.І. Литвиненко, І.О. Астіоненко // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К: КНУБА, 2010. — Вип. 85. — С. 232–236.