Дослідження якості поверхні віброзміцнених деталей машин

1
Lviv Polytechnic National University
2
Design and Operation of Machines Department, Lviv Polytechnic National University

В даній статті проаналізовано причини відмов деталей машин, зокрема відповідальних деталей бурового інструменту. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій. Викладено методику досліджень, приведено результати експериментальних досліджень. Проаналізовано отримані результати, намічено шляхи подальших досліджень.

1. Широков В.В., Кусий Я.М., Афтаназів І.С., Боровець В.М., Кук А.М. Розроблення технологічного оснащення для покращення експлуатаційних характеристик деталей нафтогазовидобувного обладнання. / Зб.: «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях». — Материалы Десятой Юбилейной международной Промышленной конференции. — 18-22 февраля 2010 г., п. Славское, Карпаты. — К.: — УИЦ «Наука. Техника. Технология» — 2010.- С. 243 — 246. 2. Технологические методы обеспечения надежности деталей машин: учебное пособие. / И.М. Жарский и др. — Мн.: Выш. шк., 2005. — 299 с. 3. Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах.-К: Техніка,1970. — 396 с. 4. Демкин Н.Б., Рыжов Э.В. Качество поверхности и контакт деталей машин.- М.: Машиностроение,1981.-244 с. 5. Кусий Я.М., Василів Х.Б., Широков О.В., Литвиняк Я.М., Топільницький В.Г. Вплив вібраційно- відцентрового зміцнення на формування мікрорельєфу втулок бурових помп. / Зб.: «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях». — Материалы Десятой Юбилейной международной Промышленной конференции. — 18- 22 февраля 2010 г., п. Славское, Карпаты. — К.: — УИЦ «Наука. Техника. Технология» — 2010.-С. 246 — 249. 6. Широков В.В., Арендар Л.А., Ковальчик Ю.І., Василів Х.Б., Василів О.М. Комп’ютерний обробіток профілограм фрикційних поверхонь. — Фізико-хімічна механіка матеріалів. — № 1, 2005.- С. 93-96.