Підвищення ефективності машинобудівного виробництва комплексним впровадженням систем проектування модульного технологічного оснащення

1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Politechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

This paper is devoted to the methodology of module re-adjusting technological rigging complex development with the using of modern programmatic complexes of the automated planning.

1. Технологическая оснастка многократного применения / В.Д. Бирюков, В.М. Дьяконов, А.И. Егоров и др.: Под ред. Д.И. Полякова. — Москва: Машиностроение, 1981. — 404 с. 2. Котов А.С. Переналаживаемая технологическая оснастка для механосборочного производства / Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» «Технології в машинобудуванні», 2009. С.31—37. 3. Юрчишин І.І., Органіста Т.Ю. Модель комплексної автоматизації інженерної підготовки виробництва ДП «Завод “Полімер-Електрон”» / Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012.— Вип. 746: «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — С. 117-120. 4. Іванов В.О., В.О.Карпусь В.Є. Сучасні CAFD-системи у машинобудуванні та перспективи розвитку // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї — наука — виробництво: тези доповідей Десятої всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції. 26–30 жовтня 2010 р., Суми: СумДУ. — С. 62-64.