Volume 796, 2014

In this Number

(33 papers)

V. O. Pelishok, O. M. Yaremko, M.I. Oleksin

L.S. Globa, S.V. Sulima, V.V. Kurdecha

M.V. Kaidan, S.S. Dumych, T.A. Maksymyuk, R.A. Burachok, L.M. Hotra

Strykhalyuk B.M.*, Shpur O.M.*, Seliuchenko M.O.*, Andrukhiv T.V.**

M. M. Klymash, M. I. Kyryk, N. M. Pleskanka, І. O. Kagalo

Stryhalyk B.M., Pelishok V. O., Rippenbeyn V.V.

Volochiу B.Yu., Ozirkovskyi L.D., Chopey R.S., Mashchak A.V., Shkiliuk O.P.

V.M. Fitio, V.V. Romakh, Ya.V. Bobitski