Volume 796, 2014

In this Number

(33 papers)
V. O. Pelishok, O. M. Yaremko, M.I. Oleksin
L.S. Globa, S.V. Sulima, V.V. Kurdecha
M.V. Kaidan, S.S. Dumych, T.A. Maksymyuk, R.A. Burachok, L.M. Hotra
Strykhalyuk B.M.*, Shpur O.M.*, Seliuchenko M.O.*, Andrukhiv T.V.**
M. M. Klymash, M. I. Kyryk, N. M. Pleskanka, І. O. Kagalo
Stryhalyk B.M., Pelishok V. O., Rippenbeyn V.V.
Volochiу B.Yu., Ozirkovskyi L.D., Chopey R.S., Mashchak A.V., Shkiliuk O.P.
V.M. Fitio, V.V. Romakh, Ya.V. Bobitski