Volume 874, 2017

In this Number

(16 papers)
Viktor Hoblyk, V. Pavlysh, Oleksiy Liske, I. Tepliakov
pp. 31 - 38
Mykola Mykyichuk, V. Markiv
pp. 57 - 60
S. Toliupa, Yu. Samokhvalov, O. Trush
pp. 81 - 86
H. Beshlei, M. Seliuchenko, I. Bernevek, S. Pushchak, M. Beshlei
pp. 95 - 102
Andriy Masiuk, I. Strykhaliuk, Maria Brych, I. Kahalo, H. Beshlei
pp.110 - 121