solubilization

Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у воді

Amphiphilic surfactants, diesters of pyromellitic acid with lipophilic and hydrophilic fragments, were used for colloidal solubilization of lipophilic agents. In aqueous solution amphiphilic surfactants form spherical micelles and micellar aggregates which solubilize water-insoluble agents, depending on their nature and surfactant structure. Амфіфільні ПАР – діестери піромелітової кислоти з ліпофільними та гідрофільними фрагментами використано для колоїдного розчинення ряду ліпофільних речовин.

Сурфактанти на основі піромелітової кислоти

Взаємодією піромелітового діангідриду з поліетиленгліколями з різною довжиною
етиленоксидного ланцюга в присутності піридину як каталізатора одержано нові
поверхнево-активні естери піромелітової кислоти. Синтезовані сполуки охарак-
теризовані ІЧ та 1H ПМР спектроскопією, елементним аналізом та аналізом на вміст
функційних груп. Обчислено значення гідрофільно-ліпофільного балансу одержаних
речовин та визначено критичні концентрації міцелоутворення. Зміна довжини
поліетиленгліколевих фрагментів та співвідношення вихідних реагентів на стадії

Amphiphilic cholesterol containing polymers for drug delivery systems

The interaction of binary copolymers poly(maleic anhydride-co-poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) with cholesterol results in formation of cholesterol containing polymers, which contain from 4.6 to 46.0 mol % monocholesteryl maleic links. Their structure was confirmed using functional analysis and IR spectroscopy. Acidic and anhydride links of these copolymers form polymeric salts if react with alkali. These salts are surfactants which in aqueous medium form a hierarchy micelles and micellar aggregates depending on the copolymer concentration.