Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів

2006;
: сс. 131 - 134

Коваленко С. Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів / Світлана Коваленко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 131–134.

1
Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості МАСМА, м. Київ

У статті визначено основні загальні принципи розробляння термінологічних систем термінів, що стосуються виробничих технологічних процесів, і запропоновано зуніфіковану структурну модель їхньої побудови.

In the article the main general principles for working up of terminological systems of terms which concern industrial technology processes have been determined and the unified structural model for constructing of these systems has been suggested.