Problems of Ukrainian Terminology

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» започатковано ТК СНТТ у 1998 році.

Згідно з постановою ВАК України від 15 січня 2003 р. № 2-05/1 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» увійшов до додаткового списку наукових фахових видань з філологічних наук, а наукові статті, опубліковані у Віснику, на підставі висновку експертної ради ВАК України з мовознавства, окремо у кожному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, зараховуються як фахові в галузі філологічних наук.

Згідно з Додатком до постанови ВАК України від 02 липня 2008 р. № 1-05/6 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» (мовознавство) увійшов до основного переліку № 21 наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Згідно з Постановою ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 «Про внесення періодичних наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України» Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» (мовознавство) увійшов до нового переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р. (Додаток 5) Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» не потрапив до переліку фахових видань України у 2015 р. Причина: невідповідність складу редакційної колегії вимогам «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.), а саме відсутність у складі редколегії Вісника трьох докторів філологічних наук – штатних працівників Національного університету «Львівська політехніка».