Вісник № 648, 2009

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 648. – 152 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 19 засідання від 24.01.2009р.)

In this Number

(33 papers)
Богдан Рицар
сс. 134 - 135
Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Roman Mykulchyk
сс. 143 - 146