Influence of transportation object position in car body on its vibrational loading

TT.
2020;
: pp. 92 - 98
https://doi.org/10.23939/tt2020.01.092
Received: March 02, 2020
Revised: March 19, 2020
Accepted: March 27, 2020
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Dynamic model for research of object transportation location influence on its vibrating loading by moving through a number of single obstacles, road with random microprofile and rough road is offered. Differential equations and methods of their integration in MATLAB Simulink software product are presented. The values of frequencies and amplitudes of vertical oscillations, vibration acceleration of the transportation object at different locations in the vehicle body were obtained. It is found that the amplitude and maximum acceleration have the smallest values when the object is located in the center of gravity of the car, and the largest – above the rear axle (in the cargo compartment). Recommendations were to improve the vibration protection of the transportation object

1. Voitenko V. A. (2016). Matematychne modeliuvannia pruzhnoi pidvisky avtomobilia [Automobile Spring Suspension Mathematical Modeling]. Elektrotekhnicheskiye i kompyuternyye sistemy. Avtomatizirovannyye elektromekhanicheskiye sistemy [Electric and Computer Systems. Automated Electromechanical Systems], Volume 10 (86), 33–40 (in Ukrainian).

2. Kuzo I. V., Zhytenko O. V. & Kostelnitska H. V. (2011). Realizatsiia matematychnykh modelei vertykalnykh kolyvan kolisnoi mashyny zasobamy MATLAB Simulink [Implementation of a Wheel Vehicle Vertical Oscillations Mathematic Model by MATLAB Simulink]. Visnyk NULP, Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni [LPNU Bulletin, Automation of Production Processes in Mechanical Engineering and Instrument Making], Vol 45, 84–88 (in Ukrainian).

3. Kuzo I. V., Zhytenko O. V. & Zinko R. V. (2011). Doslidzhennia dynamiky rukhu dvolankovoho avtovoza [Dynamics Research of Two-link Car Transporter]. Visnyk NULP, Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv [LPNU Bulletin, Dynamics, Strength and Designing of Machines and Appliances], Vol. 701, 51–54 (in Ukrainian).

4. Bohomolov V. O., Klymenko V. I., Shylov A. I. & Alekseiev R. V. (2010). Modeliuvannia dorozhnoi poverkhni dlia rozrakhunku dynamiky rukhu transportnykh zasobiv [Modeling of a Road Surface for Vehicles Dynamics Estimation]. Avtomobilnyi transport [Automotive Transport], Vol. 29, 37–42 (in Ukrainian).

5. Shpylka M. M. & Kryvoruchko O. V. (2013) Doslidzhennia dynamiky vertykalnykh kolyvan avtoevakuatora z urakhuvanniam vplyvu dodatkovo pidpruzhynenoho vantazhu [Dynamics Research of a Tow Truck Vertical Oscillations Considering Influence of Load With Additional Suspension]. Zbirnyk naukovykh prats (haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo) [Collection of Scientific Works (Industry Engineering, Building)], Vol. 4 (39), 263–275 (in Ukrainian).

6. F. Tyan, Y. Hong & S. Tu (2009). Generation of Random Road Profiles. Journal of Advanced Engineering, Vol. 4 Issue 2, 151–156 (in English).

7. Kuzo I. V., Zalutskyi Yu. V. & Zhytenko O. V. (2016). Modeliuvannia mikroprofiliu dorohy u zadachakh dynamiky kolisnykh mashyn [Modeling of a Road Microprofile in the Tasks of Wheel Vehicle Dynamics]. Visnyk NULP, Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv [LPNU Bulletin, Dynamics, Strength and Designing of Machines and Appliances], Vol. 838, 173–179 (in Ukrainian).

8. Technical manual NO. 55-2320-280-14. Transportability guidance M988 Series High-Mobility Multipurpose wheeled vehicles. Retrieved from https://www.nsncenter.com//Files/library/TM/HMMWV/TM-55-2320-280-14/TM-5.... (in English).

9. Raympel Y. (1986). Shassi avtomobilya: Amortizatoryi. shinyi i kolesa [Automotive Chassis: Shock Absorbers. Tires and Wheels]. Moscow: Mashinostroenie (in Russian).

10. Tur E. Ya., Serebryakov K. B. & Zholobov L. A. (1991) Ustroystvo avtomobilya [Automotive Design]. Moscow: Mashinostroenie (in Russian).

11. Rotenberg R. V. (1972). Podveska avtomobilya [Automotive Suspension]. Moscow: Mashinostroenie (in Russian).

12. Yatsenko N. N., Prutchikov O. K. (1969). Plavnost khoda gruzovykh avtomobiley [Ride Quality of Trucks]. Moscow: Mashinostroenie (in Russian).