Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення текстів доповідей

Обсяг доповіді – від 1-3 повних сторінок формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Microsoft Word for Windows.

До доповіді повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування тексту доповіді (2 примірники). Учасники з інших країн повинні повідомити про можливість відкритої публікації тексту доповіді (2 примірники).

 

Оформлення тез доповідей

Всі поля сторінки – 2 см. Сторінка – А4, книжна.

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.

Формули: 12 (S-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (S-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (S-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру. Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (редактор формул у Microsoft Word).

Рисунки: вставляти наступним чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

  1. УДК: зліва у верхньому рядку (11pt);
  2. Автори: пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами ініціали і прізвища  співавторів, науковий ступінь, вчене звання; bold (напівжирний, 12pt);
  3. Назва доповіді: у наступному рядку посередині прописними літерами, bold (12 pt), інтервал перед і після 6 pt;
  4. 7-10 Ключових слів;
  5. Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;
  6. Список літературних джерел.

 

Структура тез:

УДК 006.91

М.Ф.Кравченко, д.т.н., І.О. Савенко, аспірант

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

—— (ключові слова) ——

—— (текст доповіді) ——

—— (список літературних джерел) ——