Ukrainian Journal of Educational Research

Науковий журнал «Український журнал досліджень в освіті» виходить двічі на рік з 2016 року.

Мова видання: українська, англійська

У журналі передбачається висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузі освіти; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; створення інформаційного поля для дискусійного обговорення новітніх теорій, концепцій, інноваційних освітніх технологій та міждисциплінарних досліджень.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.