Volume 2, Number 2, 2016

In this Number

(10 papers)
Sergii Maksimov, Oleg Oleinik, Anatoliy Gavrilyuk
1-10
Vasyl Trush, Alexander Luk’yanenko, Viktor Fedirko
33-42
Andrii Dzyubyk, Liudmyla Dzyubyk, Yaroslav Zinko, Stanislav Biruk
43-52
Catherine Barandych, Sergey Vyslouh, Victor Antoniuk, Oleksandr Tymoshenko, Viktor Koval
53-60
Petro Koruniak, Vladyslav Shenbor, Vitaliy Korendiy, Anatoliy Bezpalov, Volodymyr Brusentsov
79-88
Yurii Zalutskyi, Oleksandr Zhytenko, Ihor Kuzio
99-106