Volume 3, Number 1, 2017

In this Number

(12 papers)
Andriy Pogrebnyak, Volodymyr Pogrebnyak
1-8
Vadym Zhukovskiy, Olexsandr Gokhman, Marianna Kondrya
37-42
Zoya Duriagina, Andriy Trostyanchyn, Ihor Lemishka, Andriy Skrebtsov, Oleksandr Ovchinnikov
73-80
Petro Koruniak, Iryna Nishchenko, Volodymyr Borovets
81-88
Volodymyr Malashchenko, Oleh Strilets, Volodymyr Strilets
89-96
Anatoliy Bezpalov, Vladyslav Shenbor, Vitaliy Korendiy, Volodymyr Brusentsov
97-106