Volume 3, Number 1, 2017

У цьому номері

(12 статей)
Andriy Pogrebnyak, Volodymyr Pogrebnyak
1-8
Vadym Zhukovskiy, Olexsandr Gokhman, Marianna Kondrya
37-42
Zoya Duriagina, Andriy Trostyanchyn, Ihor Lemishka, Andriy Skrebtsov, Oleksandr Ovchinnikov
73-80
Petro Koruniak, Iryna Nishchenko, Володимир Боровець
81-88
Володимир Малащенко, Олег Стрілець, Volodymyr Strilets
89-96
Anatoliy Bezpalov, Владислав Шенбор, Віталій Корендій, Volodymyr Brusentsov
97-106
Ігор Кузьо, Oleksandr Zhytenko, Yurii Zalutskyi
107-116