Volume 3, Number 2, 2017

In this Number

(12 papers)
Vasyl Olshanskiy, Stanislav Olshanskiy, Maksym Slipchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.001
1-10
Andrii Dzyubyk, Volodymyr Palash, Ivan Khomych, Stanislav Hrynus
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.047
47-54
Volodymyr Biloborodchenko, Andrii Dzyubyk, Andrii Zabranskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.055
55-66