Volume 4, Number 1, 2018

In this Number

(15 papers)
Mykhaylo Student, Galyna Veselivska, Volodymyr Gvozdeckii, Myron Golovchuk, Liudmyla Dzyubyk, Yaryna Sirak
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2018.01.012
12-20
Mykhaylo Student, Hanna Pokhmurska, Khrystyna Zadorozhna, Andrii Dzyubyk, Ivan Khomych
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2018.01.049
49-57