Volume 5, Number 3-4, 2019

In this Number

(10 papers)
Andriy Trostianchyn, Serhii Shvachko, Volodymyr Kulyk , Eduard Pleshakov, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2019.03-04.033
33-38
Vasyl Trush, Viktor Fedirko, Aleksander Luk’yanenko, Petro Stoev, Mykhail Tikhonovsky, Kostiantyn Kovtun
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2019.03-04.039
39-43