А.А. Беспалько

Томский політехнічний університет

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»