1(7), 2008

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» засідання від 14.10.2008 р.

Статті прийняті на засіданні редакційної колегії збірника 09.10.2008 р.

У цьому номері

(17 статей)