Кжиштоф Рейман

Державна вища технічно-економічна школа в Ярославі
Ярослав, Польща

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»