M. Голембіовскі

Університет Марії Кюрі-Склодовської, доцент кафедри конституційного права Факультету права та Адміністрації Люблін, Польща

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»