Правовий статус парламентської опозиції в Україні та Республіки Польща: порівняльно-правовий аналіз

Golebiowski M., Pyvovar M.
"The legal status of the parliamentary opposition in Ukraine and the Republic of Poland: а comparative legal analysis"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Університет Марії Кюрі-Склодовської, доцент кафедри конституційного права Факультету права та Адміністрації Люблін, Польща

Механізми взаємодії державної влади та опозиції у європейських державах пройшли свій шлях становлення та розвитку. За цим критерієм держави Європи можна поділити на сталі демократії з багатолітніми традиціями та молоді демократії, становлення яких відбулося на межі 80-90-х років ХХ століття. До першої групи можна віднести Францію, Іспанію, Португалію, Великобританію, країни Бенілюксу та Скандинавські держави. До другої – держави східної Європи: Польщу, Словаччину, Румунію, Болгарію, Угорщину, держави Балтії, Чехію. З числа країн Центрально-Східної Європи, які вступили на шлях демократизації серед яких Республіка Польща стала першою. В статті здійснено аналіз щодо правового статусу опозиції в Україні та Республіки Польща. Авторами статті також було досліджено особливості законодавчого регулювання опозиції у Федеративній Республіці Німеччини в контексті досвіду для цих держав. Зосереджено увагу на тому, що правове регулювання механізмів взаємодії державної влади та опозиції відбувається переважно на рівні Регламентів парламентів, в яких врегульовується статус меншості. Встановлено, що в Україні та в Республіці Польща відсутнє законодавче регулювання статусу опозиції та опозиційної діяльності на рівні спеціально прийнятого закону, проте опозиція отримує державну підтримку з боку офіційної державної влади. Доведено, що належним чином інституціолізована опозиція з чітким правовим статусом та належними конституційними та законодавчими гарантіями діяльності сприятиме впровадженню нових якісних відносин у взаємодії з органами державної влади. Автори статті зосереджують увагу на тому, що в Україні та в Республіці Польща необхідно чітко закріпити на законодавчому рівні правовий статус опозиції на рівні спеціального закону. Авторами доведено, що політико-правовими механізмами взаємодії державної влади та опозиції є: 1) переговори, в тому числі за посередництвом політиків іноземних держав та представників міжнародних організацій; 2) круглі столи; 3) політичні консультації; 4) укладення політико-правових угод (договорів, меморандумів, універсалів); 5) звернення до міжнародних інституцій (Венеційська комісія, Рада Європи, ОБСЄ тощо).

1. Podoliak M. (1996) za red., M. Chmaj, W. Sokół, Toruń Opozytsiia. Mala entsyklopediia politychnykh znan [The small encyclopedia of political knowledge]:Torun. P. 187. [in Polish]. 2. Shevtsova L. F. (1996) Dylemy postkomunistychnoho suspilstva. Politychni doslidzhennia. [Dilemmas of post-communist society.] Moscow: Рolitical research, № 5 Р. 82–96. [іn Russian]. 3. Bożyk S. (2006) Pravo-systemnyi status parlamentskoi opozytsii v Seimi Respubliky Polshcha. [The legalsystemic status of the parliamentary opposition in the Sejm of the Republic of Poland]: Bialystok. 327 p. [in Polish]. 4. Koksanowicz G. (2019) Hrupy deputativ u strukturi ta roboti Seimu Respubliky Polshcha [Groups of deputies in the structure and work of the Sejm of the Republic of Poland] : Torun. 328. [in Polish]. 5. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy : Zakon Ukrainy (2010, February 10) № 1861-VI, in the edition of 08.05.2010. № 2157-VI [On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine: The law of Ukraine] № 14-15, 16-17 Art. 133 (expired). 6. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy : Zakon Ukrainy (2010, February 10) № 1861-VI. [On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine: The law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. 7. Funktsionuvannia demokratychnykh instytutsii v Ukraini : Rezoliutsiia Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy (2007). [The functioning of democratic institutions in Ukraine: The Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe].Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_760#Text. 8. Bundesverfassungsgerichtsgesetz. [The Federal Constitutional Court Act of Federal Republic of Germany] (1951, 12 May) Retrieved from : http://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/index.html. 9. Krechmer H. Fraktsii. Partii v parlamenti (1999). [The political factions. The political parties in parliament.]. Kyiv. The Will. 301 p. [in German]. 10.Rehlament Bundestah :Zakon Federatyvnoi Respubliky Nimechchyny (1952, December 28). [The Regulations of the Bundestag :The law of the Federal Republic of Germany]. Retrieved from http://parliament.am/library/kanonakarger/GERM_BUNDESTAG.pdf. 11. Shloier B., (2001). Pro bilshist i menshist u parlamenti FRN. [On the majority and minority in the German parliament]. Materials of scientific-practical. Conference “Parliamentarism in Ukraine: Theory and Practice”. Kyiv. The Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. P. 125–126. 12. Nimetskii opozytsii khochut nadaty bilshe prav (2014). [They want to give more rights to the German opposition]. The German wave. Retrieved from URL : https://p.dw.com/p/1B8og.