М. С. Шевчун

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
вул. Маршала Бажанова, 17 м. Харків, 61002, Україна

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»