Урівнювання полігонометричного ходу

Автори:
1
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова