М. Васелевскі

Суспільна Академія наук
м. Лодзь, Польща

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»