О. Левицька

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»