О.Мульска

Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»