О.В. Ходич

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»