МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЇЇ НАДЛИШКОВОСТІ ПРИ ВІДДАЛЕНІ ВІД БАЗ ПОСТАЧАННЯ

2018;
: pp. 77-83
1
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
2
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського
3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського

Запропоновано модель процесу визначення технічного стану та відновлення працездатності техніки зв’язку, що враховує специфічні особливості конструктивної і схемної побудови за рахунок вперше отриманих функціональних залежностей впливу різних видів надлишковості об′єктів технічного діагностування на кількісні значення показників їх ремонтопридатності, а також вперше врахована метрологічна надійність засобів вимірювань. Отриману модель доцільно використовувати для розробки рекомендацій щодо модернізації існуючих та проектування перспективних зразків техніки зв’язку, розробки їх діагностичного забезпечення, для обґрунтування вимог до засобів вимірювань апаратних зв’язку і перспективних апаратних технічного забезпечення.

1. Ксёнз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств. – М.: Радио и связь, 1989. – 248 с.

2. Бенда Д. Поиск неисправностей в электрических схемах: Пер. с нем. – СПб. : БХВ – Петербург, 2010. – 256 с.

3. Бигус Г.А. Диагностика технических устройств / Г.А. Бигус, Ю.Ф. Даниев, И.А. Быстрова, Д.И. Галкин − М.: изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 615 с.

4. Романович Ж.А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов: Учебник / Ж.А. Романович, В.А. Скрябин, В.П. Фадеев, Б.В. Цыпин. – М. : Дашков К. – 2014. – 316 с.

5. Yevhen Ryzhov. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools / Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin //  Measurement. Journal of  the International Measurement Confederation, Volume 123 (July 2018) pp. 19–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.

6. Kononov V. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support / V. Kononov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych // Advanced Information Systems.Vol. 2, No. 1 pp. 91-95. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17.

7. Яковлев М.Ю. Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку / М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов // Військово-технічних збірник Академії СВ. – 2014. – № 1 (10). – С. 119-127.

8. Сакович Л.Н. Использование избыточности техники связи для повышения эффективности диагностирования отказов / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2007. – N2. - С. 54-57.

9. Сакович Л.Н. Использование конструктивной избыточности для обеспечения требуемых значений показателей ремонтопригодности техники связи / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2007. – N4. - С. 51-54.

10. Сакович Л.Н. Повышение качества диагностического обеспечения текущего ремонта техники связи с использованием временной избыточности / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2007. – N5. - С. 54-59.

11. Сакович Л.Н. Совершенствование диагностического обеспечения техники связи на основе использования её функциональной избыточности / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2007. – N7. - С. 53-56.

12. Сакович Л.Н. Реализация структурной избыточности техники связи при розработке диагностического обеспечения / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2008. – N1. - С. 56-59.

13. Сакович Л.Н. Применение информационной избыточности при диагностировании техники связи / Л.Н. Сакович, Ю.С. Василюк // Зв'язок : Науково-виробничий журнал. - 2008. - N2. - С. 54-57.

14. Кононов В. Б.  Визначення міжповірочних (калібрувальних) інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення / В. Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2011. - № 7. - С. 235–237.