О.В. Коцар

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»