В. В. Огородник

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»