В.О. Насонкін

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»