Деякі результати цифрових сейсмічних і припливних спостережень на мисі Херсонес (м. Севастополь)

1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
2
Український державний геологорозвідувальний інститут
3
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
4
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
5
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

На мисі Херсонес (м.Севастополь) функціонує геодинамічний комплекс в складі лазерних деформометрів і компенсаційного нахиломіра з цифровою системою реєстрації даних. Регіструются сучасні рухи земної кори: земні припливи, сейсмічні коливання і інші деформаційні явища. При потужних Індонезійських землетрусах чітко реєструються коливання з періодами від 5 до 29 хвилин, які можуть бути модами вільних коливань Землі.

1. Чекунов A.B., Сологуб В.Б., Харито­нов О.М. и др. Состояние и перспективы исследований по прогнозу землетрясений на Украине // Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. - Киев: Наук, думка, 1984. - С. 3-12.

2. Никонов A.A. Сейсмический потенциал Крымского региона: сравнение регио­нальных карт и параметров выявленных со­бытий // Изв-я РАН. Физика Земли. - 2000. - № 7. - С. 53-62.

3. Голубицкий В.Г., Кривонос А.Л., Пасын­ков Г.Д. Результаты наклономерных наблю­дений на Крымском геодинамическом по­лигоне за 1984-1987 гг. // Геодинамика и глубинное строение сейсмогенных зон зем­ной коры Украины. - Киев: Наук, думка, 1993-C. 118-122.

4. Schliakhovoi V.P., Slusar E.G., Schliakhovoi V.V., Cherny V.I. Results of a study of tidal tilts near Vranchea zone // Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Earth Tides, Brussels, July 22-25, 1997. Brussels. - 1998.-P. 183.

5. Шляховый В.П., Островский А.Е. Наклоно­мер автокомпенсационноготипа и перспек­тивы его применения для целей прогноза землетрясений. II Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. - Ки­ев: Наук, думка, 1984. - С. 9-14.