Використання нейронної мережі для розроблення системи уникнення перешкод на дорозі

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено можливості використання нейронної мережі для реалізації системи уникнення перешкод на дорозі. Розглянуто алгоритми, на основі яких може працювати така система, та принципи навчання нейронної мережі. Для проведення дослідження розроблено симулятор на базі Unity та ML Agents. З допомогою симулятора досліджено ефективність навчання та роботи цієї нейронної мережі при різних конфігураціях.

  1. Коротка Л. І., Науменко Н. Ю. Розробка нейромережевого програмного модуля планування траєкторії руху об’єкту на площині. / Інженерні та освітні технології № 2 (10), 2015, — С.28-35.
  2. Лисенко В. П., Шворов С. А., Комарчук Д. С., Чирченко Д. В. Метод розпізнавання перешкод на шляху руху роботизованої збиральної техніки / Техніка та енергетика № 256, 2016, — С.79-87.
  3. Сватюк Д.Р., Сватюк О.Р., Белей О.І. Застосування згорткових нейронних мереж для безпеки розпізнавання об’єктів у відеопотоці. / Кібербезпека: освіта, наука, техніка № 4 (8), 2020, — С. 97-112.
  4. Рашид Т. Создаем нейронную сеть. СПб.: Альфа-книга, 2017. — 274 с.
  5. S. Semenov, О. Lipchanska, M. Lipchanskyi. Adapted neural network of information support subsystem. /Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України № 1 (34), 2019, — С. 102-106.​