Науковий комітет

Голова:

Юрій Бобало, д.т.н., проф., ректор НУ «Львівська політехніка».

Заступник:

Борис Болібрух, д.т.н., доц., доцент кафедри цивільної безпеки, НУ «Львівська політехніка».

 

Члени наукового комітету:

Boris Blyukher, PhD, CSP, CQP, PE, Professor Department of Health, Safety and Environmental Sciences, Indiana State University, USA;

Leszek Korzeniowski,  prof. nadzw., dr. hab. inż., President of European Association for Security,  Польша;

Dariusz Wróblewski, bryg. dr hab. inż., dyrektor Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Польша;

Микола Адаменко, д.т.н., професор, завідувач кафедри  безпеки життєдіяльності, Харківського національного університету  ім. В.Н. Каразіна, Харків;

Володимир Андронов, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи  Національного університету цивільного захисту України, Харків;

В’ячеслав Березуцький, д.т.н., професор,  завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член НМК з цивільної безпеки НМР МОНУ , Харків;

Анатолій Бєліков, д.т.н., професор,  завідувач кафедри  безпеки життєдіяльності, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпро;

Світлана Гвоздій, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри  безпеки життєдіяльності Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова,  Одеса;

Валентин Глива, д.т.н., професор, завідувач кафедри цивільної і промислової безпеки Національного авіаційного університету, Київ;

Олена Дашковська, к.х.н., доцент, старший науковий співробітник Відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти», Київ;

Олександр Запорожець, д.т.н., професор,  директор Навчально-наукового інституту екологічної безпеки, Національного авіаційного університету, Київ;

Олександр Кобилянський, д.пед.н, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету, Вінниця;

Сергій Левуш, д.т.н., професор, професор кафедри цивільної безпеки  Національного університету  «Львівська політехніка», Львів;

Олег Левченко, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони працi, промислової та цивільної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,  Київ;

Анжела Пятова, к.т.н., доцент, пров. фахівець Департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ;

Андрій Ренкарс, к.т.н., доцент, начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського національного університету безпеки життєдіяльності, член НМК з цивільної безпеки НМР МОНУ , Львів;

Ярослав Семчук, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ;

Батир Халмурадов, к.м.н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету, Київ;

Микола Хворост, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та  безпеки життєдіяльності, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків;

Світлана Шмалєй, д.пед.н., професор, завідувач кафедри цивільного захисту населення і  безпеки життєдіяльності Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Київ;

Зіновій Яремко, д.х.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім. І.Франка, Львів.