Local modification of scrcw connections in wood-based composites

2011;
: pp. 124 – 131
Автори: 
Pohl P., Wolpiuk M.

Piotr Pohl1, Marcin Wołpiuk2

  1. Poznan University of Life Sciences (Poland).
  2. Department of Machinery and Basis of Machine Construction.

1. Chen S., Liu X., Fang L., Wellwood R., (2010): “Digital X-ray analysis of density distribution characteristics of wood-based panels”, Wood Sci Technol 44. 2. Hettich Verbindungsbesclage, (1995): Hettich GmbH KG, Kirchlengern. 3. Modelowanie półsztywnych węzłów konstrukcyjnych mebli, (2004): Red. B. Branowski i P. Pohl, AR Poznań. 4. Nicewicz D., (2003): „Płyty pilśniowe MDF”, SGGW Warsaw. 5. Pohl P., Radzikowski K., Wołpiuk M., (2008): “Investigations on the local reinforcement of chipboards in the place of anchoring screw fasteners” Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 64. 6. Poplewski E., (1961): „Wpływ wielkości uprzednio nawierconych otworów na zdolność utrzymania wkrętów przez drewno sosnowe, płyty wiórowe i paździerzowe”, Typescript, AR Poznań. 7. Wilczyński A., Kociszewski M., (2000): „Anizotropia właściwości sprężystych płyty wiórowej”, 13 Ses. Nauk. „Badania dla Meblarstwa” AR, Poznań. 8. Wirpsza Z., (1991): „Poliuretany. Chemia, technologia, zastosowanie”, WNT Warszawa. 9. Wołpiuk M., Pohl P., (2009): “Investigations on the effect of a polyurethane preparation on the holding capacity of screw connectors mounted in a dry-formed MDF board”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 69. 10. Wołpiuk M., Pohl P., (2010): “Investigations on geometry of locally modified area in MDF boards by a non-destructive method”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 71. 11. Wołpiuk M., Sydor M., (2009): “Constructional properties of connected wood-derived panels and strength design of hardware joints”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 69. 12. PN-77/D-04227: „Badania zdolności utrzymania wkrętów”. 13. www.klejstol.pl - advertising materials (27.09.2010). 14. www.kronopol.com.pl - advertising materials (10.12.2007).