Номер 711, 2011

У цьому номері

(25 статей)

Кривий P., Ткаченко С., Теслюк В., Зелінський А.

ст. 22 – 25

Готра 3., Голяка Р., Юрчак І., Марусенкова Т.

ст. 64 – 71

Лобур М., Фармага І., Шмігельський П.

ст. 101 – 104

Романюк А., Кваснюк Г., Романишин М.

ст. 158 – 165

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.

професор, канд. техн. наук Мотика І.І.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 40 від 22.02.2011)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.