Особливості розроблення веб-систем для еволюційних обчислень

2011;
: ст. 22 – 25
Автори: 
Кривий P., Ткаченко С., Теслюк В., Зелінський А.

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра систем автоматизованого проектування

Описано особливості генетичних алгоритмів, а також зроблено огляд програмних реалізації генетичних алгоритмів. На основі цих реалізацій розглянуто особливості розроблення систем для еволюційних обчислень, а також описано особливості реалізації веб-системи.

1. Kryvyy R. Analysis of existent systems in researching genetic algorithms / R. Kryvyy, M. Lobur, S. Tkatchenko // Proc. of the XV Ukrainian-Polish CADMD. – Krasiczyn (Poland), 2009. – P. 24-25. 2. Курейчик В. М. Генетические алгоритмы / Курейчик В. М. – Таганрог.:ТРТУ, 1998, 239 с. 3. Lobur M. System’s structure design for genetic search / M. Lobur, S. Tkatchenko, R. Kryvyy, I. Darnobyt // Proc. of the 5th International Conference of Young Scientists MEMSTECH. – Lviv– Polyana, 2009. – Р. 60. 4. Кривий Р. З. Розробка підсистеми для дослідження генетичних алгоритмів з використанням шаблонів / Р. З. Кривий, М. М. Лобур, С. П. Ткаченко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.” – 2009. – №651. – С. 182–186. 5. Теслюк В. М. Розроблення підсистеми для розв’язання оптимізаційних задач еволюційними методами // В. М. Теслюк, Р. З. Кривий, Тарік (Мох’д Тайсір) Алі АльОмарі, Т. М. Теслюк // Збірник наук.-техн. праць. Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 243–249. 6. http://www.palisade.com/Evolver/ 7. http://www.wardsystems.com/GeneHunter.asp 8. Бакало М. А. Концепция построения системы поддержки генетических алгоритмов / М. А. Бакало, В. В. Курейчик // Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы. – 2007. – № 1. – С. 4–10. 9. Курейчик В. В. Возможности организации интегрированной инструментальной среды поддержки процедур генетического поиска и оптимизации решений // В. В. Курейчик, Е. В. Нужнов // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. – 2003. – № 2. – С. 71–79. 10. Rostyslav Kryvyy. Analysis of Frameworks for Developing Genetic Algorithms / Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy. Proc.of the VIIth International Conference MEMSTECH’2011 – Lviv – Polyana, 2011. – рр. 209–210. 12. http://www.adobe.com/ru/products/air.html 11. http://www.adobe.com/ru/products/air.html