Evaluation of the sedimentation rate of coal suspension implemented in the multiflux system with flocculant

2012;
: ст. 21 – 29
Authors: 

Kowalski W.P., Kolodziejczyk K., Banas M., Turlej T.

AGH University of Science anf Technology in Cracow

Подано результати дослідження процесу осідання вугільної суспензії. Це показує можливість і високу ефективність використання багатопотокового наповнення, з’єднаного з процесом флокуляції. Попередні дослідження вказують на важливість проведення процесу флокуляції в подальшому процесі осідання.

1. Bandrowski J, Merta J., Zioło J. Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie. Wyd. Politechniki Sląskiej. – Gliwice, 2001. 2. Blaschke W. Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne. Wyd. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. – Kraków, 2009. 3. Bürger R.; Wendland W.L. Sedimentation and suspension flows: Historical perspective and some recent developments. Journal of Engineering Mathematics Volume: 41, Issue: 2–3, November 2001. – P. 101– 116. 4. Bürger R., Karlsen K., Towers J. A model of continuous sedimentation of flocculated suspensions in clarifier-thickener units. 5. Kołodziejczyk K., Zacharz T. Badania wielostrumieniowego jednoczesnego współprądowego i przeciwprądowego procesu sedymentacji – rozprawa doktorska. – Kraków, 2003. 6. Kowalski W.P. Investigation of fine grains distribution using the sedimentation analysis. Journal of Materials Processing Technology, Volume: 157–158. – 2004. – Р. 561–565. 7. Kowalski W.P. Osadniki wielostrumieniowe. Uczelniane Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. – Kraków, 2004. 8. Kynch G. J. A theory of sedimentation. Trans. Faraday Soc. 48 (1952). – P. 166. 9. Nowak Z.: Gospodarka wodnomułowa w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. – Katowice: Wyd. Śląsk, 1982. 10. Orzechowski Z. Przepływy dwufazowe adiabatyczne ustalone. – PWN, 1990.