Номер 747, 2012

У цьому номері

(16 статей)

Sukhorolsky М.А., Kustenko I.S., Sorokaty M.I., Lubytska O.Z.

ст. 3 – 8

Wrobel J., Okulicz K.

ст. 29 – 34

Stekh Y., Artsibasov V.

ст. 55 – 58

Matviykiv O.M., Faitas O.I.

ст. 66 – 74

Stekh Y., Artsibasov V.

ст. 75 – 78

Lobur M, Romaniuk A., Romanyshyn M.

ст. 124 – 130

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора д.т.н., професор Теслюк Василь Миколайович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Жежнич П.І.

професор, д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький П.С.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 51 засідання від 27.03.2012 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.