Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors

2013;
: ст. 7 – 11
Автори: 
Lobur M., Holovatskyy R.

Lviv Polytechnic National University, CAD Department

Розглянуто предметну область використання піроелектричних сенсорів та детекторів руху на їх основі. Показано необхідність дослідження характеристик піроелектричних сенсорів. Розроблено інформаційне та програмне забезпечення для підсистеми дослідження піроелектричних сенсорів.

1. http://www.chartwellyorke.com/derive/derivefeatures.html. 2. http://www.macsyma.com/. 3. http://www.maplesoft.com/. 4. http://www.mathworks.com/. 5. http://www.ptc.com/products/mathcad/. 6. http://www.ni.com/labview/. 7. http://www.statsoft.com/textbook/experimental-design/. 8 Лобур М.В., Головацький Р.І. КМОН інтегрований інфрачервоний детектор руху // Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка” №548, “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 9. Лобур М.В., Головацький Р.І. Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об’єктів спостереження // Вісник Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка” №512, “ Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 10. Lobur M.V., Golovatsky R.I. Methods of sensitivity management of passive infrared detectors of movement. CADSM 2005, Lviv – Polyana, UKRAINE. P. 276.