Номер 777, 2013

У цьому номері

(22 статей)

Berko A., Vysotska V., Chyrun L.

ст. 31 – 38

Gajda A., Krawiec P.

ст. 100 – 104

Halushko O., Farmaga I., Shmigelskyi P.

ст. 51 – 56

Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O.

ст. 79 – 82

Mazur V., Strilka O.

ст. 113 – 117

Piontko N., Karpinski M.

ст. 118 – 122

Stekh Y., Artsibasov V.

ст. 74 – 78

Кolesnyk К., Ziaei M., Neumann K.-H., Kretovych N.

ст. 109 – 112

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора д.т.н., професор Теслюк Василь Миколайович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Жежнич П.І.

професор, д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький П.С.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.