Моделювання розсіювання електромагнітних хвиль малим імпедансним включенням

2014;
: pp. 36 - 42
Authors: 

M. Andriychuk

Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NASU Lviv Polytechnic National University, Cad Department

Задача електромагнітного розсіювання малим включенням зведена до розв’язу- вання інтегрального рівняння Фредгольма II-го роду. Інтегральне подання розв’язку задачі дифракції приводить до необхідності знаходження певної допоміжної функції, яка міститься у підінтегральному виразі даного рівняння. Відповідна система лінійних алгебраїчних рівнянь для компонент цієї допоміжної функції розв’язується методом послідовних наближень. Область збіжності запропонованого методу визначається на основі отриманих числових результатів. Числові результати демонструють швидку збіжність запропонованого методу в широкому діапазоні фізичних та геометричних параметрів задачі. Наведено числові результати розсіювання на включеннях різної форми і величини.

1. Andriychuk M. I., Indratno S. W., Ramm A. G. Electromagnetic wave scattering by a small impedance particle: theory and modeling // Optics Communications. – 2012. – Vol. 285. – Р. 1684–1691. 2. Ramm A. G. Many-body wave scattering by small bodies and applications // J. Math. Phys. – 2007. – Vol. 48, no. 10, 103511. 3. Ramm A. G. Wave scattering by many small particles embedded in a medium // Phys. Lett. A. – 2008. – Vol. 372/17. – Р. 3064–3070. 4. Ramm A. G. Wave scattering by many small bodies and creating materials with a desired refraction coefficient // Afrika Matematika. – 2011. – Vol. 22, no. 1. – Р. 33–55. 5. Ramm A. G. Scattering by many small inhomogeneities and applications // “Topics in Chaotic Systems: Selected Papers from Chaos 2010 International Conference”, Editors C. Skiadas, I. Dimotikalis, Char. Skiadas, World Sci.Publishing. – 2011. – Р. 41–52. 6. Andriychuk M. I., Ramm A. G. Numerical Solution of Many-Body Wave Scattering Problem for Small Particles and Creating Materials with Desired Refraction Coefficient // in book “Numerical Simulations of Physical and Engineering Processes”, ed. by Jan Awrejcewich, Rieka: InTech. – 2011. – Р. 3–28. 7. Андрійчук М., Ткачук В. Моделювання середовища із заданою магнітною проникністю на основі асимптотичного розв’язку задачі електромагнітного розсіяння // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – № 711. – С. 58–63. 8. Andriychuk M. I., Ramm A. G. Numerical Modeling in Wave Scattering Problem for Small Particles // Proc. of 18th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, June 14-16, 2010, Vilnius, Lithuania. Geozondas. – Vol. 1. – Р. 224–227. 9. M. I. Andriychuk M. I., Ramm A. G. Scattering by many small particles and creating materials with a desired refraction coefficient // Intern. Journ. of Computing Science and Mathematics, 2010. – Vol. 3, no. 1/2. – Р. 102–121. 10. Андрійчук М. І. Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення // Відбір і обробка інформації. – 2010. – Вип. 32 (108). – С. 9–15. 11. Ramm A. G. Electromagnetic wave scattering by many small bodies and creating materials with a desired refraction coefficient // Progress in Electromagnetic Research M (PIER M), 2010. – Vol. 13. – Р. 203–215. 12. Ramm A. G.,·Andriychuk M. I. Application of the asymptotic solution to EM field scattering problem for creation of media with prescribed permeability // J. Appl. Math. Comput., 2014. – Vol. 45, no 1. – Р. 461–485. 13. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М. : ГРФМЛ, 1984.