Bи6ip та оцінка продуктивності кластеризованих систем