Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"

Науковий журнал «Комп’ютерні системи та мережі» виходить один раз на рік (у листопаді). Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”». Серія «Комп’ютерні системи та мережі» (у Переліку наукових фахових видань України (технічні науки, з 2012 року)).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — наказ Міністерства юстиції України від 30.10.2019 року № 3312/5.

Журнал входить до ICI Jornals Master List

Мова видання: українська

Науковий журнал «Комп’ютерні системи та мережі» публікує завершені результати досліджень в царині комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів. Журнал є інформаційним засобом для обміну науковими ідеями та практичними результатами досліджень. 

В журналі передбачається висвітлення матеріалів, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, кіберфізичних систем, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації.

Редакційна колегія журналу «Комп’ютерні системи та мережі» в своїй роботі керується міжнародною етикою наукових публікацій і проводить політику відкритого доступу. Всі рукописи статтей, подані до редакції, в обов’язковому порядку рецензуються і подаються перевірці на плагіат.

Термін подачі рукописів статтей в редакційну колегію до 30 жовтня.Index Copernicus