Фазообертання гармонічних сигналів на основі макромоделювання