Критерії оцінки якості функціонування нейронної мережі