Дослідження використання інтелектуального програмного комплексу для захисту комп’ютерних мереж

Authors: 

Олійник Г. В., Грибков С. В.

Національний університет харчових технологій, кафедра інформаційних систем

Розглянуто основні проблеми захисту комп’ютерних мереж та запропоновано використання інтелектуального програмного комплексу QRadar для моніторингу інформаційної безпеки з метою виявлення загроз захисту елементів комп’ютерних мереж. Використання QRadar адміністраторами підвищує ефективність обслуговування комп’ютерної мережі у декілька разів завдяки застосуванню функцій автоматичного пошуку й аналізу виникнення загроз, попередження їх виникнення, а також надання повної інформації про вузли, виконання процесів та передавання пакетів у мережі.

1. Биячуев Т.А. Безопасность корпоративных сетей. – СПб: Издательство ГУ ИТМО, 2004. 2. M. Abliz Internet Denial of Service Attacks and Defense // Pittsburgh: University of Pittsburgh Technical Report [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://people.cs.pitt.edu/~mehmud/ docs/abliz11-TR-11-178.pdf. 3. Гайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комуніка- ційних систем. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с. 4. Приходько T. А. Исследование вопросов безопасности локальных сетей на канальном уровне модели OSI [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2068. 5. Worldwide Infrastructure Security Report // Arbor Networks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arbornetworks.com/report 6. Емельянова Н. З., Партыка Т. Л., Попов И. И. Защита информации в персональном компьютере. – М.: Форум, 2009. – 368 с. 7. Якименко І. З. Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури // Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2013 – Т. 3. – №1 – С. 82–90. 8. David R. Miller, Shon Harris, Stephen Vandyke Security Information and Event Management (SIEM) implementation, McGrawHill, 2011. 9. Security Intelligence Operations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tools.cisco.com/security/center/home.x 10. SAS® Security Intelligence [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sas.com/software/security-intelligence.