Дослідження загроз методів двофакторної автентифікації

Автори: 
Євсеєв С. П., Король О. Г.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Розглянуто побудову методів двофакторної автентифікації. Оцінено ризик різних методів онлайн-атак проти системи двофакторної автентифікації PassWindow, запропоновано ефективний практичний метод моніторингу системи двофакторної автентифікації PassWindow у разі її застосування у банківських системах.

1. Евсеев С. П. Исследование методов двухфакторной аутентификации / С. П. Евсеев, О. Г. Король // Системи обробки інформації. – 2014. – № 2(118). – С. 81– 87. 2. Двухфакторная аутентификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aladdin-rd.ru/solutions/ authentication/. 3. Настройка двухфакторной аутентификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://support.citrix.com/proddocs/topic/web-interface-impington/nl/ru/w.... 4. Семь методов двухфакторной аутентификации [Элект- ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.infosecurityrussia.ru/news/29947. 5. Двухфакторная аутентификация при удаленном доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://itc.ua/articles/dvuhfaktornaya_autentifikaciya_pri_udalennom_dost...